top of page
Keresés

Hogyan finanszírozható a HR modernizálása? - Semperger-Sommariva Kinga - stratégiai tanácsadó

1. Kérlek, mutatkozz be röviden - Mivel foglalkozol?

Semperger - Sommariva Kinga vagyok, projektmenedzser, stratégiai tanácsadó és vállalkozásfejlesztési szakértő.

Több mint 2500 sikeres pályázat elkészítése, lekövetése, megvalósítása van mögöttem. 2014-ben kaptam meg az "Év Vállalkozója díjat”


2017-ben végre abban az ágazatban teljesedhettem ki, amelyet mindig is szerettem: térségfejlesztés, az együttműködő hálózatok, klaszterek építése, a turizmus és a gasztronómia területén.

Mintaprojekteket hoztunk létre, melyek kapcsán az EBRD szakmai tanácsadója lettem és harmadik országok számára is tanítom, segítem a turisztikai desztinációk fejlesztését és marketingjét.


2. Hogyan segítitek a vállalatok modernizációját, a versenyképességük növekedését?

Milyen finanszírozási/támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kis-és középvállalatok számára, ha modernizálni szeretnék a HR folyamatokat, és fejleszteni a szervezeti működést?


Számos hazai, az EU által társfinanszírozott és direkt brüsszeli források is segítik a sikeres vállalkozások hatékony fejlődését és projektjeiket. A gyártásban, feldolgozóiparban, design iparban dolgozó, beszállítóként erős pozíciót megszerző, kutató - fejlesztő, zöldiparban dolgozó vagy innovatív IT vállalkozások számára nagyon sok hozzáadott értékű lehetőséget nyújthat egy egy ilyen vissza nem térítendő, vagy akár vegyes finanszírozású pályázat is. Mindig fontos azt látnunk és tudnunk, hogy ezek a források részben segítség, részben pedig kötelezettséget is adnak nekünk.


A forrásokért cserébe sokmindent kell teljesítenünk. Ezért is mindig nagyon fontos a tervezés hatékonysága, s a források igénybevételének körülménye, azok felhasználhatóságának vizsgálata. Ezen előzetes értékelésekben is örömmel segítek, mivel fontos, hogy lássuk, milyen forrás, milyen keretek között és hogyan épülhet be egy egy vállalkozás életébe.


3. Ugyanebből a célból milyen támogatásokat igényelhetnek a nagyvállalatok?


A nagyvállalati szektor számára a pályázati szektor más jellegű horizontokat kínál. Számukra a nagyobb iparági, beruházásokkal járó, vagy nagy létszámú alkalmazotti hátteret aktivizáló projektek azok, amelyek kapcsán támogatást igényelhetnek. Akár egyedi úton is, adott mértékű projektek esetében. Magyarországra telepített üzemek, nagyberuházások kapcsán állami adókedvezmények, egyedi támogatások is kaphatóak.


Ahogyan a már Magyarországon lévő nagyvállalatok számára munkaerő képzéséhez, tudásbázis és menedzsment fejlesztéséhez, KFI infrastruktúrák kialakításához, bővítéséhez kapcsolódó források is elérhetőek lehetnek. Számukra csakúgy sok lehetőséget nyújthatnak az EU direkt forrásokban való iparági szerep, így például a Horizon 2020 programcsomag lehetőségei között lévő keretek, s egyéb programok is, melyek most formálódnak éppen az EU új költségvetési keretei között.


Mind a KKV és a nagyvállalati szektor kapcsán is fontos információ, - mivel minden pályázati kiírás más és más, ráadásul időszakos, hogy a felkészülés - , hogy az alkalmasság adott legyen. S amennyiben vannak fejlesztési tervek, projektcélok, azokat előre úgy állítsuk össze, hogy amennyiben egy pályázati lehetőség megjelenik, akkor gyorsan és hatékonyan tudjunk élni vele.


4. Mi hiányzik leginkább a vállalatoknak, amikor Hozzád fordulnak? (projekt kapacitás, tudás, fókusz az innovációra, etc)


Legtöbben információhiányban szenvednek. A vállalkozások versenyképességük fenntartása kapcsán nyitottak az új források bevonására. Erre sokaknak szüksége is van. Nem tudják hol és hogyan keressenek, informálódjanak vállalkozásuk kapcsán a megfelelő források, hiteles információk kapcsán. Hiszen nem árulok el titkot azzal, hogy sajnos számos, hiteltelen információ is kering az éterben. Sok vállalkozás nincsen tisztában a pályázati és projektalkalmasságukkal, ezt pedig nagyon részletesen és mélyen körbe kell járnunk.


Sokan nem tudják, hogy miként álljon össze egy üzleti terv, s hogy a pályázatok, források igénybevételéhez számos dokumentáció, stratégiai dokumentum és vállalaton belüli transzparencia kell. Ezeket a lépéseket vesszük át sokakkal azelőtt, hogy például pályázati alkalmasságot szerezzenek.

Számos vállalkozásnál én vagyok a jobb kéz, aki segíti például tanácsokkal a házon belüli pályázatíró csapatot, hogy mit hogyan hangsúlyozzanak a projektekben, a lehető legjobb bírálati pontszámok elérése miatt. Úgymond szakmailag lektorálom a projektet az elbírálás szempontrendszere szerint.


Csakúgy nagyon sok projektgazdánál látható, hogy nem foglalkoznak a projekt kötelező kommunikációs feladataival. Mely egyrészt elengedhetetlen elem, másrészt pedig a projekt ismertsége szempontjából is fontos, így ebben is igyekszem segíteni a vállalkozásokat.


5. Tapasztalatod szerint melyek a legjobban megtérülő innovációs projektek a vállalatoknál?


Az innováció, K+F tématerületek egyre inkább szélesednek az elmúlt időszakokban, pályázati területek keretei között is. Ahogyan az Európai Együttműködéseket is sokoldalúan támogatja számos program, s azt gondolom, ezek az egyik legszebb kihívásai ennek a területnek, hiszen nemzetközi együttműködésekkel összekapcsolódva adódhat majd tényleges és hatékony piac ezen megoldások számára. Hazai keretek között a KKV-k számára sok olyan lehetőség van, mely a kisebbeket is segíti, például a KKV Start program. Tématerületeket érintve jól látható, hogy az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT terület, a környezetvédelem, s az újrahasznosítás területei azok a melyek "trendnek" számítanak. Csakúgy a feldolgozóipar modernizálása is kiemelt területként szerepel ezen tématerületek között. Fontos tény, hogy akik ilyen témában szeretnének forrást bevonni, érdemes ha nyitottak az egyetemi és kutatói, valamint szakágazati vállalati együttműködésekre is. Mivel az innovációs fejlesztések javarésze együttműködésben rejlik és az eredmények közös nemzetközi hasznosításában.


6. Szerinted miért szükséges a HR területet fejleszteni a vállalatoknál?


A vállalkozások versenyképességét markánsan meghatározza a belső HR környezet, a külső piaci környezethez való alkalmazkodással együtt. A munkavállalói képességek, kompetenciák fejlesztése egyértelmű cél - főként ebben az újonnan kialakult "világrendben", amikor nagyon sokminden online térbe tevődik át. Mindennek nemcsak a képességi oldala, de mentális, pszichés oldala miatt is, mely a munkavállalók mentális egészségét, egyensúlyát segítő olyan programok, amelyek például közösségtudatot fejlesztenek és segítik megtalálni egy egy csapatépítés által az adott személyek hasznos helyét a szervezetben.


Több program és pályázat segítségével lehetőség nyílhat nemcsak a személyes tudás fejlesztésére ( nyelvi készségek, IT tudás, stb.) de az alkalmazkodóképesség bővítésére is (vezetői tréningek, csapatépítés, stb.). Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy számos infrastruktúrális fejlesztésnél elengedhetetlen a vállalaton belüli szervezet újrastruktúrálása, melyhez változás, új tudás, új alkalmasságok bevonása kell. Ezek feltárása is fontos része egy projektelőkészítési munkának, hiszen az esetek többségében nem a pénzügyi háttér szokott problémát jelenteni a projekt megvalósításban, hanem a projektszervezet esetleges nem jó felépítése.


7. Hol lehet Veled rendszeresen találkozni?

Hobbim az írás, fotózás, sikeres blogot vezetek Olaszország titkos tájairól, ahol a munkánk során felfedezett szépségeket, olasz embereket, tájakat mutatom be. Az "Egy kis Itália" oldalam a közösségi média oldalán 2021. januárjában 1 milliós nézettséget ért el. Kikapcsolódásként szeretettel ajánlom a figyelmetekben. Köszönöm a bizalmat, köszönöm, hogy itt lehetek.


Bővebb infó még rólam:


Leave a Testimonial

How satisfied are you?
Very dissatisfiedA bit dissatisfiedPretty satisfiedSatisfiedVery satisfied
bottom of page